Stáčení plachty

STÁČENÍ

V jedné ze dvou základových trubek je umístěna příprava pro stáčení, na kterou se klika nasadí. Následně se plachta začíná stáčet a to včetně nosných trubek. 
Po stočení zůstane plachta ležet v roli za bazénem.
Vždy je zapotřebí si promyslet na kterou stranu se plachta bude stáčet. Doporučujeme plachtu stáčet směrem od schodiště, žebříku apod., aby ve stočeném stavu nestála v cestě vstupu do bazénu.

 

Bezpečnostní bazénovou plachtu stočí za 2-3 minuty pouze jedna osoba s použitím ruční stáčecí kliky s redukčním převodem 7:1 (doporučujeme) nebo automatické kliky s motorovým pohonem. Pro částečně zapuštěné nebo nadzemní obezděné bazény nad 0,5m nabízíme také ruční stáčecí kolo.

 

 

Doporučujeme – Ruční stáčecí klika s redukčním převodem 7:1 je vhodná pro Bezpečnostní bazénové plachty do 55m2.

 

 

 

Automatická stáčecí klika se skládá z vysokovýkonného motoru, pevně zapojeného dálkového ovládání a integrované baterie. Jakmile se nasadí na plachtu, stačí pouze zmáčknout tlačítko na dálkovém ovládání a automatická klika bez námahy plachtu stočí. Když je plachta zcela stočená, zpětná funkce Vám umožní snadno uvolnit kliku z plachty. 
Automatická stáčecí klika je praktickou náhradou za ruční stáčecí kliku. Příprava pro stáčení je stejná jak pro ruční tak pro automatickou stáčecí kliku a lze jí tak použít na stávající Bezpečnostní bazénové plachty.

 

 

 

 

ROZTÁČENÍ

Roztahovací popruh je 1x delší jak plachta. Při stáčení se plachta stáčí včetně tohoto popruhu. Pro roztažení se uchopí zbylý popruh, obejde se bazén a přitažením popruhu směrem k sobě se plachta začne roztahovat. Po roztažení je nutné plachtu ukotvit do bezpečnostního kotvení v čelních stranách.

ÚDRŽBA

Celoroční bezpečnostní bazénová plachta vyžaduje příležitostné čištění zahradní hadicí. Celou bazénovou plachtu i její příslušenství je zapotřebí zkontrolovat dvakrát ročně (např. během čištění plachty). Dodatečné kontroly jsou nutné, pokud byla aktivována bezpečnostní funkce plachty nebo po době namáhání za extrémních podmínek (bouřka, silné sněžení atd.). Po provedení těchto různých kontrol je absolutně nutné vyměnit jakékoli položky podléhající poškození. Protože Celoroční bezpečnostní bazénovou plachtu lze zcela demontovat a opravit, neváhejte a neprodleně vyměňte veškeré součásti vykazující jakýkoli druh vady nebo opotřebení. V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat. Veškeré náhradní díly musejí být dodány firmou TERMOBAZÉNY s.r.o., aby Vaše plachta odpovídala původní specifikaci, nebyla zrušena platnost záruky a plachta byla stále v souladu s příslušnou normou.

Učiňte veškerá nezbytná opatření, abyste zamezili malým dětem v přístupu do bazénu, dokud plachta nebude opravena nebo při kontrole vad, které brání uzavření a zabezpečení bazénu.

Zvláštní specifikace pro zimní období

Celoroční bezpečnostní bazénová plachta je určena k celoročnímu zakrytí bazénu, ovšem je potřeba se řídit několika níže uvedenými pravidly: 

Jestliže napadne více než 15 cm sněhu, je nutné odstranit tento sníh z plachty. Je absolutně nutné, aby boční napínáky a jejich kolíky umístěné mezi tyčemi po celé délce byly upevněny do dlažby na betonové základové desce pro zamezení jakéhokoli pohybu nebo nadzdvihnutí plachty způsobené větrem. V době silného deště se ujistěte, že jste odstranili jakékoli nánosy vytvořené na průrazech /mezi integrovanými trubkami) pro odváděnou dešťovou vodu pro zamezení jejich zanesení a vytvoření kaluží vody. 

 

 

Stáčení částečně zapuštěných bazénů pomocí ručního stáčecího kola.
 

 

DOPLŇKY

Hrablo na sníh

TOPlist