Příprava bazénu na sezónu

Jaro se blíží, nezapomeňte na péči o bazén

Kdy je ideální začít bazén připravovat?

Odzimování bazénu a přípravu na novou koupací sezónu doporučujeme zahájit tehdy, když se teploty vzduchu v noci nedostávají trvale pod bod mrazu. Teplota vody v bazénu by měla dosahovat ideálně 10° až 12°. Poté se můžeme v klidu pustit do údržby bazénu po zimě.

1) Připojte veškeré rozvody u filtračního zařízení, které jste před zimou rozpojili. Namontujte také čerpadla. Spoje můžete ošetřit menším množstvím silikonové vazelíny, aby nedošlo k trvalému poškození těsnění. U všech plastových spojů je potřeba utahovat závity zlehka, aby nedošlo k jejich poškození.

2) Nyní je možné otevřít ventily (výtlaky čerpadla, sání) a dopustit vodu do bazénu a to mezi rysky skimmeru min. a max.

3) Začněte s filtrací a nejméně 24 hodinnepřetržitě filtrujte

4) Přesvědčte se, že všechny utahované spoje jsou těsné. V případě úniku vody je samozřejmě potřeba spoje dotěsnit. Tuto kontrolu provádějte i v následujícím měsíci, kdy se teplota vody v bazénu zvyšuje. Občas se stane, že zvyšující se teplota vody v bazénu spoje lehce uvolní a voda začne unikat. 

5) Nyní přepněte šesticestný ventil do polohy filtrace a spusťte oběhové filtrační čerpadlo. Do skimmeru umístěte košík pro zachycení nečistot. Skimmer musí být čistý a nepoškozený. Dále je potřeba zkontrolovat čistotu vlasového filtru. 

6) Pokud je vše v pořádku, můžete nyní zapnout čerpadla. Za chodu oběhového čerpadla nikdy nepřepínejte funkci šesticestného ventilu. Může se stát, že se ventil nenávratně poškodí.

7) Nyní je potřeba měřit hodnotu pH vody a provádět korekce, než dosáhnete požadované hladiny 6,8-7,2. u chlóru pak 0,1 až 0,6.  Měřit pH vody můžete prakticky jakýmkoli dostupným pH testerem. Velmi doporučujeme měřit hodnotu pH ve stejnou denní dobu. 

8) Posledním krokem je provedení šokového ošetření vody chlorem. Nadále je třeba se bránit přemnožení bakterií, a tedy vodu desinfikovat, zároveň ale také chránit koupající se před nežádoucími účinky chemických přípravků. Proto je třeba sledovat průběžně úroveň pH i obsahu chloru. V průběhu sezony je potřeba udržovat hodnotu chloru v hodnotách 0,3 mg/l.

Stav bazénu v plné sezóně také ovlivňuje režim koupání a počet osob, jež jej využívají. Rovněž péče o okolí bazénu a jeho ochrana před zanášením nečistotami sehraje podstatnou roli při udržování kvality vody pro koupání.

Věříme, že vám tento návod byl užitečný a že si  budete užívat  koupání a vodní radovánky ve svém bazénu.

TOPlist