Základní informace

Rozměr kolejnic

Rozměr mezi kolejnicemi může být libovolný.

Standartní délka segmentu je 2 156 mm

Standardní délka zastřešení s čely

Segmenty je možné prodloužit až na 2 564 mm (záleží na typu, velikosti zastřešení a na druhu použitého polykarbonátu).

Prodloužená délka zastřešení bazénu s čely

Segmenty můžeme také dle požadavků zkrátit (záleží na velikosti a typu zastřešení).
Zatřešení bazénů je možné zvýšit až do poloviny rozměru mezi kolejnicemi (záleží na velikosti a typu zastřešení).
Také je možné segmenty vyztužit pro podhorské oblasti a oblasti s extrémními přírodními podmínkami.

TOPlist