Stavební připravenost

Než začneme s montážními pracemi je třeba mít správně zajištěný podklad pro uložení kolejnic.  Povrch musí být zpevněný (beton min. B20, všechny druhy keramických a kamenných dlažeb uložených v betonu). Instalaci kolejí na nezpevněné podklady (tzn. dlažby volně položené na zhutnělé podklady, nebo beton) určitě NEDOPORUČUJEME. Může dojít k pohybu dlažby, uvolnění připevněných kolejnic a deformaci celého zastřešení bazénu. Zpevněný povrch pro montáž bazénového zastřešení musí být rovný a jeho maximální odchylka by neměla být větší než 5 mm a to v celé délce kolejnic. Pokud by povrch nebyl rovný, kolejnice by se musely vypodložit a hrozilo by omezení posuvu zastřešení bazénu a možné drhnutí spodních částí jednotlivých segmentů o kolejnice.

V případě špatného přístupu k bazénu je třeba si zajistit pomocné síly pro uložení segnemntů na kolejnice.

Pro montáž zastřešení bazénu je třeba mít zajištěný přívod elektrické energie (230 V) a to do 20 metrů od místa montáže.

Extrémním přírodním podmínkám musí být zastřešení bazénu přizpůsobeno (např. podhorské a horské oblasti, místa s nadměrně velkými nárazovými větry apod.). Proto je zapotřebí na tyto skutečnosti upozornit, abychom Vám mohli nabídnout vhodné provedení zastřešení bazénu.

Nezapomeňte na elektrické rozvody, rozvody vody, odpady a jiné, které by mohly být při montáži zastřešení bazénu poškozeny, popřípadě by mohly znemožnit montáž zastřešení bazénu.

Na všechny změny, které byly provedeny v místě montáže po zaměření bazénu (výsadba stromů, stavba plotů, tarasů a podobně) je třeba předem upozornit.

TOPlist