MERBAU

 

MERBAU

 

BOTANICKÝ NÁZEV: Intsia Bijuga

PŮVOD: Indonésie

FOTOGALERIE >>


ZBARVENÍ


Barva Merbau je původně červenohnědá, časem dřevo mění barvu do šedo-stříbrné barvy. Každý kus dřeva je jedinečný originál pocházející z rostlých kmenů. Není možné dosáhnout jednotnosti v barvě dřeva nebo v struktuře. Výrazné barevné odlišnosti jsou povoleny a jsou přirozené pro přírodní dřevo.

 


VLASTNOSTI


Nízký stupeň sesychání, stupeň tangenciálního sesychání 2,6 - 4%, nízký stupeň zakřivení, malé růstové defekty. Ve dřevě se rovněž mohou vyskytovat  drobné trhliny, měnící se v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu či změn klimatických podmínek.

 


OŠETŘOVÁNÍ


Nejlepším ošetřením pro udržení barevné stálosti je potěr OLEJEM na exotické dřevo. Minimálně 2x, lépe však 3x ročně (jaro, léto, podzim).

 


SKLADOVÁNÍ


Během skladování Merbau dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Merbau musí být dobře zakryto nebo nejlépe uskladněno v zastřešených nevytápěných prostorách s hodnotami relativní vlhkosti vzduchu shodnými s venkovní vlhkostí. Přitom by mělo být zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady kvůli ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva.

 


OBSAH LÁTEK


Ze dřeva může být po určitou dobu vyplavováno přírodní barvivo (například deštěm) ve formě hnědé tekutiny. Proto tedy zamezte kontaktu s omítkami, cihlami a dalšími krytinami nebo podlahovinami, které by mohly být obarveny. Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým systémem nebo kanalizací a to v případě, že je montáž prováděna v patrech nebo balkonech. Pro montáž Merbau používejte pouze ocelové nerezové vruty.

 


ODOLNOST - ŽIVOTNOST


Vysoká tvrdost, výborná stabilita, dlouhá životnost, velmi dobrá pružnost, bez nutnosti chemického ošetření

 


PROFIL


Váha: 850 -1000 kg na 1 m3

Rozměr: 2,5 x 14,5 cm

DÉLKA:

  • 245 cm
  • 275 cm
  • 305 cm
  • 335 cm
  • 365 cm
  • 395 cm
 

PROFIL:

garapa--profil-25-145.gif, 36kB

 


HRANOLY

ROZMĚR: 4 x 7 cm

 

merbau-hranol-40-70.gif, 23kB